• 28421151(21)0098

  • EnergyGlobe.ir@gmail.com

  • 28421195(21)0098

دستورالعمل ها
هدف جایزه بنیاد جهانی انرژی معرفی پروژه های موفق پایدار به مخاطبان جهانی و نشان دادن این است که برای اکثر مشکلات کره خاکی ما راه حل های عملی از قبل خلق شده است. پروژه های ارسال شده از بیش از ۱۸۰ کشور هر ساله شرکت می کنند. مشارکت برای همه پروژه‌هایی که برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار طراحی و ایجاد شده اند مانند حفاظت از منابع، بهبود کیفیت هوا و آب، بهره‌وری انرژی ، انرژی‌های تجدیدپذیر و ...آزاد و رایگان است. همچنین پروژه هایی که بر ایجاد آگاهی، مسئولیت پذیری اجتماعی، توانمندسازی زنان و توسعه پایدار در جوامع محلی و ... تمرکز دارند، واجد شرایط خواهند بود.

فراخوان جایزه بنیاد جهانی انرژی برای ایران از سال ۲۰۲۱ مطابق با ساختار و استاندارد تعیین شده از سوی این بنیاد برای جذب پروژه ها و طر ح های که در راستای اهداف توسعه پایدار هستند آغاز شد، و هر سال تکرار می شود. مراسم اعلام نتایج و تقدیر از پروژه های برتر در اردیبهشت ماه هر سال با حضور شخصیت های بین المللی در ایران برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه مشارکت لطفا به دستور العمل های زیر مراجعه کنید.

آغاز فراخوان جذب پروژه های پایداری ایران بزودی برای دوره جدید(سال 2023) در این جا اعلام خواهد شد و شما می توانید پروژه های خود را از طریق فرم آنلاین جایزه به دبیرخانه در مدت تعیین شده ارسال کنید.