• 28421151(21)0098

  • EnergyGlobe.ir@gmail.com

  • 28421195(21)0098

انتقال تکنولوژی
دفتر منطقه ایی بنیاد جهانی انرژی در ایران، با دسترسی به پایگاه داده های این بنیاد، بعنوان یک مرجع مطمئن در زمینه انتقال فن آوری های پایدار و دانش فنی مرتبط با آن که هر سال در پلتفرم بنیاد جهانی انرژی مورد ارزیابی و به روز می گردد فعالیت می نماید.

دسترسی و امکان انتقال آخرین تکنولوژی ها در زمینه انرژی های تجدید پذیر و پاک، راه حل ها و فن آوری های نوین در حوزه آب ، ساختمان های پایدار و تکنولوژی ساختمان های پیش ساخته (Passive House) و تکنولوژی مرتبط با مدیریت شهری و شهرسازی از موارد اهم قابل اجرا در این دفتر است که با حمایت سازمان های بین المللی همکار صورت می گیرد.

این پروژه ها در تمامی مراحل، از تهیه طرح های مطالعاتی فاز صفر تا مرحله اجرا ، در بدنه کارگروه های این دفتر انجام می شود. در برخی از پروژه ها امکان ایجاد شرکت سرمایه گذاری مشارکت(Joint Venture Company ) با صاحب فن آوری وجود دارد.

ارزیابی مرحله به مرحله تمامی پروژه ها از سوی ارزیابان سازمان های ثالث بین المللی به جهت اطمینان از تایید روند صحیح اجرا، پشتوانه کلیدی این پروژه ها است.

تعهد بر به روز رسانی فن آوری مربوط و بعضا تولید، تحت لایسنس شرکت صاحب فن آوری یکی دیگر از مزیت های این بخش است.