• 28421151(21)0098

  • EnergyGlobe.ir@gmail.com

  • 28421195(21)0098

شهرهای پایدار هوشمند
شهرها محرک توسعه اقتصادی ملی هستند. بخش قابل توجهی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند و انتظار می رود در آینده قابل پیش بینی این تعداد تا ۷۰ درصد افزایش یابد. با این حال ، در دوره نوپای رشد یک شهر ، شهرنشینی می تواند تأثیرات نامطلوبی بر محیط زیست و شهروندان آن بگذارد.

همانطور که ما در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) حرکت می کنیم ، شهرها از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و فناوری های دیجیتال برای مقابله با این چالش های شهری استفاده می کنند.

ابتکار سازمان ملل متحد برای شهرهای پایدار هوشمند (U4SSC) که توسط ITU و ۱۷ نهاد سازمان ملل متحد هماهنگ شده است ، راهنمایی های لازم را برای کمک به شهرها در مسیر هوشمندی و پایداری آنها ارائه می دهد.

U4SSC به شهرها کمک می کند تا عملکرد خود را از طریق شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) برای شهرهای پایدار هوشمند (SSC) اندازه گیری کنند. این شاخص ها بر اساس یک استاندارد بین المللی - توصیه ITU -T Y.4903/L.1603 "شاخص های کلیدی عملکرد برای شهرهای پایدار هوشمند برای ارزیابی دستیابی به اهداف توسعه پایدار" تدوین شده اند.

KPI های U4SSC ابزارهایی را برای ارزیابی خود و نظارت بر پیشرفت توسعه پایدار برای دستیابی به اهداف توسعه یافته به شهرها ارائه می دهند.

بیش از ۲۰۰ شهر در سراسر جهان در حال پیاده سازی KPI های U4SSC هستند ، از جمله دبی ، سنگاپور ، مانیزالس ، مسکو ، والنسیا و بیزرت ، و بسیاری از شهرهای هوشمند که مشتاق به اجرای آن هستند.

پس از بازدید دبیرکل آژانس شهرهای پایدار هوشمند سازمان ملل، خانم کری آینا آیک در سال ۲۰۱۸ از شهر یزد و حضور در مراسم اعلام شهر یزد بعنوان پایتخت شهرهای پایدار جهان توسط بنیاد جهانی انرژی، این دفتر بعنوان نماینده این آژانس در ایران برای توسعه این موضوع فعالیت می کند. تربیت و آموزش کارشناسان و ارزیابان شهرهای پایدار هوشمند، مشاوره جهت استقرار این سیستم بر اساس شاخص ها کلیدی عملکرد و نهایتا ارزیابی و صدور گواهینامه از سوی سازمان ملل از عمده اقدامات این دفتر است.

دفتر ایران بنیاد جهانی انرژی طی یک توافق نامه رسمی از می ۲۰۲۲ رسما بعنوان دفتر ایران UNITED CITIES فعالیت خود را آغاز نموده است.

همچنین ترجمه شاخص های عملکرد کلیدی شهرهای پایدار هوشمند به زبان فارسی بعنوان تنها نسخه غیر انگلیسی از افتخارات این دفتر است.